Voor professionals

Informatie voor professionals

Wat is Zelf Wonen?

Zelf Wonen is een specifieke begeleidingsvorm van Eddee Zorggroep die wordt aangeboden binnen gespecialiseerde begeleiding. Het doel van Zelf Wonen is om zoveel mogelijk zelfstandigheid te bereiken of te behouden. Dit kan zijn zelfstandig wonen met lichte begeleiding, zelfstandig wonen met intensieve begeleiding of beschermd wonen in een woonvorm.

Voor wie is Zelf Wonen bedoeld?

Zelf Wonen is geschikt voor jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme (ASS) of AD(H)D, verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar ook andere diagnoses en moeilijkheden in het aanleren van vaardigheden. De methodiek is geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar en ouder. Onderdelen vanuit de Zelf-Wonen methode kunnen ook gebruikt worden voor jongeren of volwassenen die willen werken aan zelfstandigheid. De methode wordt o.a. ingezet bij beschikking jeugdwet, maatwerkvoorziening WMO-Begeleiding en de WMO-maatwerkvoorziening Beschermd wonen (varianten 1 = 1).

Wat zijn de kenmerken van Zelf Wonen?

We geloven in een integrale aanpak. Vaardigheden op alle gebieden moeten tegelijkertijd kunnen worden toegepast, om succesvol zelfstandig te kunnen wonen. Iemand kan geleerd hebben hoe je boodschappen moet doen en kan ook geleerd hebben hoe je de financiën beheerst, maar heeft ook nodig om de relatie daartussen te kunnen zien. Daarom maken we gebruik van de ZRM. Deze gebruiken we voor een nulmeting, het inschatten van de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van zelfstandigheid in het wonen, het opstellen en evalueren van doelen en het monitoren van de voortgang. Onze begeleiders zijn allround georiënteerd, weten op de meeste vlakken zelf de begeleiding uit te voeren, weten waar ze expertise kunnen inschakelen en houden de lijnen kort.

We zien inschakelen en verstevigen van het sociaal netwerk als een belangrijk onderdeel voor het slagen van zelfstandig wonen. Hiervoor wordt onder andere de methodiek 1Gezin1Plan mede ingezet. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met het sociaal netwerk.

Wij geloven dat begeleiding in de thuissituatie het best passend is. Omdat daar de vaardigheden toegepast moeten worden. En om een oogje in het zeil te kunnen houden. Ook geldt voor bepaalde doelgroepen dat oefening op een andere plaats niet automatisch betekent dat het ook toegepast kan worden in de eigen situatie.

Pilot Beschermd Thuis

Samen met andere zorgaanbieders hebben we met de sociale dienst Drechtsteden en drie van onze cliënten, meegedaan in de pilot Beschermd Thuis. Vanuit een niet zelfstandige woonsituatie (bij ouders thuis) begeleidden we jongvolwassenen naar een eigen woning. Die overgang, uit huis en op jezelf gaan wonen, vraagt intensieve begeleiding en support van het netwerk. Elke jongvolwassene had zijn eigen leer en ondersteuning nodig, welke geboden werd op het moment en de plaats waar dat het beste effect had. Het resultaat mag er zijn, alle drie onze cliënten hebben de stap gemaakt en wonen nu zelfstandig. Een van de drie cliënten heeft een beschikking voor Beschermd Wonen. Deze cliënt heeft dus 24/7 beschikking tot een hulpverlener van Eddee.