Category

beleid

Ontwikkel agenda 2016-2017

De ontwikkeling van Zelf Wonen richt zich op de effectieve samenwerking tussen de professional, de mantelzorger en expertzorg (behandeling) good weight loss supplements. Het rendement van de mantelzorger wordt vergroot wanneer zij zich in staat voelt zorg te bieden en tijdig de professional in te kunnen zetten. Beeldzorg, apps en een digitale community zijn denkbare tools om dit te vergemakkelijken. In het jaar 2016 (en wellicht ook 2017) werken we proefondervindelijk in alle 4 fasen met dit soort hulpmiddelen. Bij de evaluatie van deze middelen wordt gebruik gemaakt van het Meetinstrument voor Determinanten.

pgb facturen SVB