Drechtsteden WMO eigen bijdrage vervalt

<a href="https://www d5ejile.wmodrechtsteden this page.nl/nieuws/afschaffing-en-versoepeling-van-eigen-bijdragen” target=”_blank”>Afschaffing en versoepeling eigen bijdrage WMO

Op 26 mei 2016 maakt de Sociale Dienst Drechtsteden bekend dat de regeling voor de eigen bijdrage WMO versoepelt.

Dit betekend dat individuele begeleiding zoals Zelf-Wonen maar ook dagbesteding (of begeleiding groep) vanuit de WMO Drechtsteden geen eigen bijdrage kost.

 

Goed nieuws!

Ontwikkel agenda 2016-2017

De ontwikkeling van Zelf Wonen richt zich op de effectieve samenwerking tussen de professional, de mantelzorger en expertzorg (behandeling) good weight loss supplements. Het rendement van de mantelzorger wordt vergroot wanneer zij zich in staat voelt zorg te bieden en tijdig de professional in te kunnen zetten. Beeldzorg, apps en een digitale community zijn denkbare tools om dit te vergemakkelijken. In het jaar 2016 (en wellicht ook 2017) werken we proefondervindelijk in alle 4 fasen met dit soort hulpmiddelen. Bij de evaluatie van deze middelen wordt gebruik gemaakt van het Meetinstrument voor Determinanten.

pgb facturen SVB