• Op eigen benen
  • Je eigen agenda bepalen

    Met een beetje hulp van familie en vrienden

    Woon je zelfstandig
  • Je eigen vrije tijd
  • Echt op jezelf

Zelfredzaamheid en zelfstandig wonen.

Doordat je eigen beslissingen maakt en een huis of appartement inricht naar eigen smaak.
Het is wonen en leven in de woonplaats waar je zelf voor kiest, bij de mensen die voor jouw vertrouwd zijn.
Het betekent tijd met vrienden doorbrengen en verantwoordelijkheid voor financiën en gezondheid.

Zelf Wonen is supporter van het zelfstandige leven

Zelf Wonen coacht en begeleidt (jong)volwassenen met een diagnose om zelfstandig te leven.
We leren je om regie te voeren en zo een voorspelbaar en succesvol leven te hebben.