• Op eigen benen
  • Je eigen agenda bepalen

    Met een beetje hulp van familie en vrienden

    Woon je zelfstandig
  • Je eigen vrije tijd
  • Echt op jezelf

Zelfredzaamheid en zelfstandig wonen.

Doordat je eigen beslissingen maakt en een huis of appartement inricht naar eigen smaak. Het is wonen en leven in de woonplaats waar je zelf voor kiest, bij de mensen die voor jou vertrouwd zijn. Het betekent tijd met vrienden doorbrengen en verantwoordelijkheid voor financiën en gezondheid.

Zelf Wonen is supporter van het zelfstandige leven.

Zelf Wonen coacht en begeleidt (jong)volwassenen met een diagnose of een beperking om zelfstandig te leven en zelf regie te voeren over hun eigen leven.

Zelf Wonen is een methodiek van Eddee Zorggroep.